Czym są badania na rynek?

Dotacje unijne to temat rzeka. O dotacjach można powiedzieć wiele. Jednak warto wspomnieć o jednym projekcie. Oto kilka słów na temat badania na rynek dla firm.

Czym są badania na rynek dla przedsiębiorców?

To jeden z projektów skierowanych dla małych, średnich oraz mikro przedsiębiorstw. Projekt MŚP może dostarczyć Ci większej gotówki na rozkręcenie produkcji opartej na wynikach badawczo-rozwojowych.

Jakie kryteria musisz spełnić?

W założeniach projektu badania na rynek musisz posiadać firmę o zasięgu. krajowym Kolejnym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego obrotu. Aby zakwalifikować się do projektu badania na rynek musisz wygenerować minimalny roczny obrót ze sprzedaży w kwocie niższej niż  600 tysiecy zlotych: dla mikro i małych firm oraz milion złotych dla średnich przedsiębiorstw. Podany w badania na rynek przychód musisz osiągnąć w 3 latach poprzedzających dany rok. Dodatkowo musisz mieć styczność z pracami badawczo rozwojowymi. W tym przypadku musisz być: prowadzącym badania, zlecającym lub kupującym wyniki. Wymagane w badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) jest także wskazanie, że podane badania są bardzo istotne dla rozwoju nowego produktu.

Co zyskujesz?

Jak w każdej dotacji w projekcie badania na rynek pozyskasz kapitał pieniężny na pokrycie wszelkich wydatków związanych z:

  • pracami remontowo-budowlanymi m.in. budowy nowej siedziby czy pomieszczeń magazynowych,
  • doradztwem prawnym, finansowym, marketingowym czy badawczym,
  • nieruchomościami,
  • zakupem urządzeń i maszyn na stworzenie nowej linii produkcyjnej,
  • pozyskaniem zezwoleń, licencji, koncesji oraz innych praw niematerialnych na ruszenie z nową produkcją,
  • eksperymentami w zakresie badań rozwojowych.

Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Projekt badania na rynek gwarantuje Ci sfinansowanie Twojego przedsięwzięcia na poziomie 70%. Reszta kwota wymaga wkładu własnego.

Obraz rawpixel z Pixabay